پنج شنبه، چهارم اردیبهشت 1393 میهمان :کاربر
منو
نقشه سايت شبکه خسارت روابط عمومي فناوري اطلاعات شبکه فروش ارتباط با ما بيمه کوثر صفحه اصلي
بازگشت
منشور اخلاقی

به نام خدا

ما كاركنان شركت بيمه كوثر با اعتقاد به قدرت لايزال الهي و با توسل به كوثر اهل بيت)س(در جهت جلب رضاي حق تعالي و در راستاي منويات مقام معظم رهبري به منظور نهادينه كردن ارز شهاي الهي و انساني ،توسعه فرهنگ اسلامي ،تكريم ارباب رجوع و ارائه خدمات مناسب به مشتريان و براي تحقق اهداف متعالي اين شركت ، منشور اخلاقي زير را پذيرفته وعمل به آن را بر خود لازم و ضروري ميدانيم.

 1. انگيزه حضور ما در شركت ، خدمت صادقانه به انسانها از هر قشر و گروه و يا هر زبان و قوميت ميباشد

 2. نظم ، انضباط ، ادب و نزاكت در رفتار با مشتريان و همكاران را موجب حفظ كرامت انساني دانسته و سر لوحة فعاليتهاي شركت قرار م يدهيم.

 3. صبر و بردباري ، مقاومت و تحمل ناملايمات در رسيدگي به نيازهاي مشتريان را توفيق الهي و مسئوليت خطير و افتخارآفرين ميدانيم.

 4. ما بر آنيم كه نيازها و انتظارات مشتريان را شناسايي و در صدد تأمين آنها برآمده و در نهايت تلاش م يكنيم فراتر ازانتظارات آنها عمل نمائيم.

 5. در هر شرايطي رعايت سه اصل خوش روئي ، خوش گوئي و خوش خوئي را به عنوان زيباترين روش تكريم ارباب رجوع برخود واجب ميدانيم.

 6. پاسخگويي مشتاقانه ، اطلاع رساني دقيق و راهنمائي مناسب از حقوق مشتريان را وظيفه شرعي خود ميدانيم.

 7. راز داري ، پرده پوشي و حفظ اسرار مشتريان ، همكاران و شركت را وظيفه قانوني و اخلاقي خود ميدانيم.

 8. تلاش مستمر در ارتقاء دانش و مهارت شغلي از اصول اساسي و حيثيت حرف هاي ما ميباشد.

 9. براي ارائه خدمات مطلوبتر از نظرات ، پيشنهادات و انتقادات مشتريان استقبال مينمائيم.

 10. در راستاي بهر هگيري از الطاف الهي در نماز جماعت و مراسم مذهبي محيط كار در صورتيكه خللي در امر خدمت رساني وارد نگردد فعالانه شركت مينمائيم.

 11. رعايت صرفه جويي ، پرهيز از اسراف و اصلاح الگوي مصرف را از اصول كار خود ميدانيم .

 12. ما در محضر خداوند هستيم و بدون نظارت مافوق نيز به نحو شايسته وظيفه خود را در قبال مشتريان انجام ميدهيم .

 13. در ايجاد محيطي سالم همراه با آرامش از هر اقدامي كه صميميت و اعتماد كاركنان را تضعيف نمايد پرهيز مينمائيم.

 14. به منظور رعايت حقوق ديگران و اقدام به قانون از استعمال دخانيات در محيط كار پرهيز مينمائيم.

 15. معيار ارزش خود را ميزان تعهد به اجراي مفاد منشور اخلاقي شركت ميدانيم.


تاریخ انتشار:چهارشنبه، 24 آبان 1391 ساعت 09:39:48 توسط:روابط عمومی