چهارشنبه، 24 مهر 1398 تاریخ آخرین بروزرسانی   1398/07/23 14:30:02 مهمان  
ورود
EN
بازگشت بازگشت
مدارك مورد نيازجهت تشکيل پرونده ثالث-جانی

تشكيل پرونده و پرداخت خسارت ديه ، با كروكي غيرسازشي(خسارتهاي جاني)

در اینگونه حوادث كه منجر به مجروح شدن يا فوت كسي شده است ، مقصر حادثه موظف است ظرف مدت 5 روز مراتب تصادف خود را با ارائه مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده به شرکت بیمه اعلام نماید

چنانچه حادثه ای هم داراي خسارت مالی و  هم داراي خسارت جانی باشد بیمه گر طی نامه ای کپی برابر با اصل مدارک موجود در پرونده را جهت تسویه خسارت مالی از مرجع قضائی درخواست وپس ازتکمیل نمودن مدارک لازم ، نسبت به تسویه خسارت مالی اقدام و تا ارائه رای صادره از مراجع قضائی توسط مقصر یا زیاندیده  ، پرونده جانی در شعبه مربوطه مفتوح میماند.

 ماده 14 آیین نامه اجرائی قانون اصلاح قانون بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه زمینی درمقابل اشخاص ثالث مدارک مورد نیاز تشکیل پرونده خسارت جانی (دیه) را بشرح ذیل تعیین نموده است

1-اصل یا تصویر مصدق گزارش کارشناس راهنمائی و رانندگی یا گزارش مقامات انتظامی یا نظریه کارشناس یا هیئت کارشناسی منتخب مراجع قضائی.

2-بیمه نامه شخص ثالث یا هر گونه مدارک دیگری که حاکی از بیمه وسیله نقلیه مسبب حادثه در زمان وقوع حادثه باشد

3-تصویر گواهینامه مسئول حادثه(مقصر) مگر اینکه مشخصات کامل گواهینامه رانندگی درگزارش کارشناس راهنمائی و رانندگی یا پلیس راه درج گردیده یااینکه راننده مسئول حادثه فاقد گواهینامه رانندگی متناسب با نوع وسیله نقلیه موجد حادثه باشد

4-مدارک شناسائی مصدوم یا متوفی(کارت ملی)

5-تصویر خلاصه پرونده بالینی مصدوم یا متوفی درصورتیکه در یکی از مراکز درمانی بستری شده باشد

6- نظریه پزشکی قانونی

7-تصویر مدارک شناسائی وسیله مسبب حادثه در صورت وجود

8-ارائه مدارک مثبته دایر بر احرازسمت قانونی متقاضی از قبیل قیمومیت یا وکالت یا وصایت یا ولایت خاص حسب مورد.

9-جواز دفن یا گواهی فوت با شناسنامه باطل شده متوفی

تبصره یک :پرداخت خسارت در حوادث منجر به فوت  به ورثه متوفي ، منوط به ارائه گواهی انحصار وراثت خواهد بود.

تبصره دو: در صورت فقدان یا انقضای بیمه نامه  فرار یا عدم شناسائی مسئول حادثه حسب مورد ارائه بیمه نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه ، مدارک شناسائی وسیله نقلیه مسبب حادثه و یا گواهینامه رانندگی مسئول حادثه برای ارائه به شرکت یا صندوق الزامی نیست.


تاریخ انتشار:یکشنبه، 18 خرداد 1393 ساعت 10:52:38 تاریخ آخرین ویرایش:یکشنبه، 18 خرداد 1393 ساعت 10:52:38 توسط:مهدی الهی تعداد بازدید از این صفحه:13717